Gebruikerslogin

         

 

Agenda

Het Comité van Aanbeveling bestaat voor het jaar 2016 uit de volgende personen:

Prof. dr. E. Bouwman 
Opleidingsdirecteur directeur van de masteropleiding Chemistry van de Universiteit Leiden

Prof. dr. J. Brouwer 
Wetenschappelijk directeur van het Leiden Institute of Chemistry

Prof. dr. J.F.T.M. van Dijck
President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Prof. dr. Engelen
Voorzitter van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Dr. P.J. Hamersma
Opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Molecular Science and Technology

Prof. Ir. K. Luyben
Rector Magnificus van de TU Delft

Prof. mr. C.J.J.M. Stolker
Rector Magnifus Universiteit Leiden