Tentamenbank

Gebruikerslogin

         

 

Agenda

Als studievereniging onderscheidt het CDL zich voornamelijk door actief betrokken te zijn bij het onderwijs. Het evalueren en ondersteunen van het onderwijs van de bacheloropleiding Molecular Science and Technology (MST) aan de Universiteit Leiden en TU Delft en de masteropleiding Chemistry aan de Universiteit Leiden zijn dan ook twee van de hoofdactiviteiten van het CDL. 

Tentamencursussen

Eén van de onderwijsactiviteiten zijn de tentamen-stoomcursussen voor een aantal eerstejaarsvakken, om de eerstejaars op deze manier zo goed mogelijk voor te bereiden op het tentamen. Deze stoomcursussen worden gegeven door ouderejaarsstudenten, specifiek voor een bepaald struikel vak. Naast deze stoomcursussen zal er uiteraard ook weer voldoende oefenstof aangeboden worden. Hiertoe dient de tentamenbank op de website. Waar mogelijk zullen ook de uitwerkingen van deze tentamens worden gezocht en gepubliceerd.

Onderwijsevaluatie

Het CDL zorgt ook voor reflectie met behulp van College Respons Commissies (CRC), waarin de studenten hun mening over de verschillende vakken kunnen uiten. Ieder jaar van de bachelor heeft zijn eigen CRC. Ook de vakken van de master zullen geëvalueerd worden door een CRC. Uiteraard is er feedback naar docenten over de door hen gegeven vakken. Deelname aan de opleidingscommissie is ook onderdeel van de taken van onze assessor onderwijs.

Onderzoeksstage

Tijdens de bachelor MST mogen studenten een aantal keer een stageproject (Leren Onderzoeken) kiezen. Deze stage lopen ze dan bij één van de onderzoeksgroepen die het Leiden Institute of Chemistry (LIC) rijk is. Omdat het voor studenten vaak nog onduidelijk is wat de verschillende onderzoeksgroepen nu precies doen worden er door het CDL een serie lezingen georganiseerd. Deze worden verzorgd door enkele leden van een vakgroep, waarin zij vertellen wat er in het algemeen in de vakgroep wordt gedaan en iets over hun onderzoek in het bijzonder. Op deze manier willen we de leden op een informele manier in contact laten komen met de onderzoekers.

Studiemateriaal

Als laatste onderdeel van de onderwijsbetrokkenheid organiseert het CDL kort voor het begin van het collegejaar een labjas-pasdag voor de studenten en de boeken kunnen online bestelt worden. De boekenlijst wordt in overleg met de docenten samengesteld waarbij onderscheid zal worden gemaakt tussen optionele en noodzakelijke boeken. De prijs van de boeken kan door onderhandeling met de leveranciers zo laag mogelijk gemaakt worden, waarbij de opties van verschillende aanbieders in overweging worden genomen.