Gebruikerslogin

         

 

Agenda

De opleidingscommissies van MST en Chemistry zijn twee overlegorganen van de faculteit die zich met de kwaliteit van de betreffende opleiding bemoeien. Deze commissie wordt gevormd door een gelijk aantal docenten en studenten, de opleidingscoördinator en de opleidingsdirecteur (bij MST ook de studieadviseur). Naast deze mensen zijn de assessor onderwijs van het CDL en de commissaris onderwijs van het TG aanwezig bij de vergaderingen. Zij zijn echter niet officieel lid van de commissie.

De studentleden worden aan het begin van elk studiejaar opnieuw gekozen, waarvoor een verkiezing wordt gehouden. Hiervoor kun je jezelf aanmelden bij de assessor onderwijs van het CDL of de commissaris onderwijs van het TG. De docenten zitten voor meerdere jaren in de opleidingscommissie. Onder dit artikel kan je de huidige leden van de commissie bekijken.

De commissie acht de kwaliteit van de opleiding zo hoog mogelijk te houden, door middel van het analyseren en verwerken van verschillende bronnen van informatie:

 • De Evasys evaluatieformulieren.
  • Dit zijn de evaluatieformulieren die je na elk tentamen toegereikt wordt door de docent, waarop een aantal standaard doch belangrijke vragen staan. Deze wordt standaard geanalyseerd wanneer een vak geëvalueerd wordt. Invullen dus!
 • De collegeresponscommissies.
  • Deze commissie wordt aan het begin van het studiejaar samengesteld en vergadert in het midden van de periode. Hierbij discusieer je samen met de assessor onderwijs van het CDL en/of de commissaris onderwijs van het TG over de colleges die je gevolgd hebt.
 • Klachten via de e-mail.
  • Beide opleidingscommissies hebben sinds kort een algemene e-mail, waar de studenten hun klachten over het onderwijs naar toe kunnen sturen.
 • Mondeling
  • Je kunt natuurlijk altijd de studentleden en docenten van de Opleidingscommissie aanspreken wanneer je vindt dat de opleiding zich kan verbeteren op een gebied.

 

Opleidingscommissie Molecular Science and Technology

e-mail: ocmst@chem.leidenuniv.nl

Studentleden Docenten Opleiding
Samantha Groeneveld  Jeroen Codee Maaike Swarte
Diaz Knobel Ludo Juurlink (vz) Peter Hamersma
Riemer van Nies (T) Erik Kelder Anjo Schaap
Yolande Schuijtvlot (S) Mark Overhand  
Soraya Gottmer (T) Volkert van Steijn  
Derk Sjoerdsma (S)    

Opleidingscommissie Chemistry

e-mail: occhemistry@chem.leidenuniv.nl

 
Studentleden Docenten Opleiding
Suzanne van Daal Sylvestre Bonnet Lies Bouwman
Raisa Rudge Francesco Buda (vz) Maxim Verhagen
Damy Zwagerman Geert-Jan Kroes  

 

Wil je nog meer weten of de Opleidingscommissie? Kijk dan op de  website van de universiteit: http://science.leidenuniv.nl/index.php/medezeggenschap/