Gebruikerslogin

         

 

Agenda

Het CDL is opgericht op 20 mei 1926. Het begon destijds als een clubje van 23 ouderejaars studenten die voor de gezelligheid bijeen kwamen. Tijdens deze bijeenkomsten had dan één van de leden een chemische lezing voorbereid om de rest van de aanwezigen bij te praten over een zelfgekozen onderwerp. Na enkele vergaderingen besloten ze onder de naam Physisch Chemisch Dispuut verder te gaan. Van het Physisch Chemisch Dispuut mochten enkel studenten lid worden die hun eerste doctoraal examen hadden gehaald. Halverwege de jaren '30 is er, onder toeziend oog van professor Ehrenfest, een dispuut opgericht speciaal voor eerstejaars studenten: Physichem. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waarin al het verenigingsleven vrijwel stil kwam te liggen, is de fusie van deze twee disputen tot stand gekomen. Samen gingen ze door onder de naam Chemisch Dispuut. Na de oorlog is er gedurende enkele jaren gezocht naar de vorm waarin het CDL verder zou gaan. Wat daar uit is gekomen is natuurlijk bekend. Het CDL begon weer te leven en heeft vele verhuizingen, onderwijsvernieuwingen, crises en andere uitdagingen doorstaan.