Committee of Recommendation

The Chemisch Dispuut Leiden is supported by the Committee of Recommendation. In 2021, the Recommendation Committee will consist of the following people:

Prof. dr. H.S. Overkleeft

Wetenschappelijk directeur van het Leiden Institute of Chemistry

Prof. dr. E.F. van Dishoeck

Hoogleraar Moleculaire astrofysica

Dr. ir. V. van Steijn

Opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Molecular Science & Technology van de Universiteit Leiden en de TU Delft

Prof. dr. E. Bouwman

Opleidingsdirecteur van de masteropleiding Chemistry van de Universiteit Leiden

Prof. dr. ir. H. Bijl

Rector Magnificus Universiteit Leiden

Prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen

Magnificus College van Bestuur TU Delft

Prof. dr. ir. W. van Saarloos

President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Prof. dr. M. Levi 

Voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek