Comité van Aanbeveling

Het Chemisch Dispuut Leiden wordt gesteund door het Comité van Aanbeveling. In 2018 hebben de volgende personen zitting genomen in het Comité van Aanbeveling:

Prof. dr. E. Bouwman
Opleidingsdirecteur van de masteropleiding Chemistry van de Universiteit Leiden
Prof. dr. H.S. Overkleeft
Wetenschappelijk directeur van het Leiden Institute of Chemistry
Prof. dr. J.F.T.M. van Dijck 
President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Prof. dr. C.C.A.M. Gielen
Voorzitter van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Dr. P.J. Hamersma 
Opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Molecular Science & Technology
Prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen
Magnificus College van Bestuur TU Delft
Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker 
Rector Magnificus Universiteit Leiden