Sine Regno - Open Board Meeting

 

Heb jij altijd al mee willen praten over het reilen en zeilen van onze epische studievereniging? Ben je wel benieuwd wat er nou bekokstoofd wordt tijdens zo'n BV? Kom dan maandag 15 april om 11:00 uur naar de open BV om dit te ervaren. Uw e.t. praeses zal de agenda opstellen waar jullie input zeker voor wordt gewaardeerd! Stuur daarom agendapunten naar uw e.t. praeses en moties (voor de sine regno) naar uw e.t. ab actis. De koffie zal uiteraard worden verzorgd door uw e.t. assessor onderwijs. Tot dan!

 

Have you always wanted to be involved in the ins and outs of our epic study association? Have you ever wondered what goes on during one of our board meetings? Then come to the open BV on Monday, April 15th, at 11:00 a.m. to experience it for yourself. Your e.t. praeses will set the agenda, and your input will be greatly appreciated! Therefore, please send agenda items to your e.t. praeses and motions (for sine regno) to your e.t. ab actis. Coffee will, of course, be provided by your e.t. assessor education. See you there!