Sine Regno - Dad joke workshop

Sign up here!

Goede grappen maken is leuk. Je maakt mensen aan het lachen en een beetje vrolijk. Dad jokes daarentegen zijn een vak apart. De kunst om een grap te maken die formeel wel grappig is, maar ook zo veel pijn en teleurstelling in jou als persoon teweegbrengt, is niet iets wat je zomaar kan. Wil je deze kunst leren beheersen zonder dat je hiervoor een kind moet krijgen? Kom dan naar de dad joke workshop op dinsdag 16 april om 18:00u in de foobar. Aan het eind van de avond krijg je zelfs de mogelijkheid om jouw beste creatie op een T-shirt te zetten. Wees er snel bij, want je zal niet de enige zijn die dit wil leren!

 

Making good jokes is fun. You make people laugh and a little happier. Dad jokes, on the other hand, are a whole different story. The art of making a joke that is formally funny but also brings so much pain and disappointment in you as a person is not something you can just do. Do you want to master this art without having to have a child for it? Then come to the Dad Joke Workshop on Tuesday, April 16th, at 6:00 p.m. in the foobar. At the end of the evening, you'll even have the opportunity to put your best creation on a T-shirt. Be quick, as you won't be the only one wanting to learn this!