Onderwijs

Als studievereniging onderscheidt het CDL zich voornamelijk door actief betrokken te zijn bij het onderwijs. Zo evalueert het CDL het onderwijs van zowel de bacheloropleiding Molecular Science and Technology (MST) aan de Universiteit Leiden en TU Delft als de masteropleiding Chemistry aan de Universiteit Leiden. Het CDL ondersteunt de opleidingen op verschillende manieren. Ook organiseert het CDL verschillende onderwijsgerelateerde activiteiten, zoals hertentamentrainingen en labbezoeken.

Heb je vragen over het onderwijs of over één van de opleidingen? Neem dan contact op met de assessor onderwijs, Mark Tadema: onderwijs@chemischdispuutleiden.nl.

Hertentamencursussen

Eén van de onderwijsactiviteiten van het CDL zijn de hertentamentrainingen voor een aantal bachelorvakken. Deze dienen als hulpmiddel om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun tentamen. De trainingen bestaan voor specifieke struikelvakken en worden gegeven door ouderejaarsstudenten. Vraag aan het bestuur welke tentamentrainingen er gegeven worden.

Tentamenbank

Oefening en feedback zijn de essentie van leren, daarom probeert het CDL een zo compleet en correct mogelijke tentamenbank aan te bieden, waarin studenten oefenmateriaal kunnen vinden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op tentamens. Wij zijn altijd actief bezig met het uitbreiden van de database, dus breng na je tentamen vooral het tentamenblad langs! (Als dat toegestaan wordt door de docent natuurlijk.)

Onderwijsevaluatie

Het CDL zorgt ook voor reflectie met behulp van de College Respons Commissies (CRC's), waarin de studenten hun mening over de verschillende vakken kunnen uiten. Ieder jaar van de bachelor heeft zijn eigen CRC. Ook de vakken van de master worden geëvalueerd. De evaluaties van de studenten worden teruggekoppeld naar de docenten, van het desbetreffende vak, in de vorm van feedback. Daarnaast is de assessor onderwijs van het CDL aanwezig bij iedere vergadering van de opleidingscommissie.

Onderzoeksstage

Tijdens de bachelor MST zullen studenten een aantal keer een stageproject (Leren Onderzoeken) doen. Een van deze stages zullen zij lopen bij één van de onderzoeksgroepen die het Leiden Institute of Chemistry (LIC) rijk is. Omdat het voor studenten vaak nog onduidelijk is met welke onderwerpen de verschillende onderzoeksgroepen zich precies bezig houden, worden er door het CDL lezingen georganiseerd. Deze lezingen worden verzorgd door enkele leden van een vakgroep, met het doel om studenten een duidelijker beeld te geven van het werk dat over het algemeen binnen de vakgroep wordt uitgevoerd, dit doen zij door voorbeelden te geven van het onderzoek dat zij zelf doen. Bovendien worden er labbezoeken georganiseerd, waar de studenten in de praktijk kunnen zien wat voor soort onderzoek er door de vakgroepen gedaan wordt. Op deze manier hoopt het CDL haar leden op een informele manier in contact te brengen met de onderzoekers en kennis te laten maken met de verschillende vakgebieden binnen de chemie. Meer informatie  over de verschillende onderzoeksgroepen kun je vinden op de website van het LIC.

Studiemateriaal

Tot slot organiseert het CDL kort voor het begin van het collegejaar een labjas-pasdag voor de (eerstejaars-)studenten en kunnen de boeken online besteld worden. De boekenlijst wordt in overleg met de docenten samengesteld waarbij onderscheid zal worden gemaakt tussen optionele en noodzakelijke boeken. Door goede afspraken met de leverancier kan het CDL de boeken met korting aanbieden!

Studenten Wegwijzer

Het studentenleven is niet altijd makkelijk... Daarom helpt de Studenten Wegwijzer! Op dit platform voor studenten (www.studentenwegwijzer.nl) kun je alles vinden voor een fijn en voordelig studentenleven. Elke dag vind je er de beste dagdeals voor diverse studentenproducten, simpele studentenrecepten, tips voor studentenverzekeringen, actueel studentennieuws, informatie over studentenverenigingen en nog veel meer.
Het Chemisch Dispuut Leiden heeft ook haar eigen pagina op dit platform. Bekijk onze pagina en vindt meer informatie over onze scheikunde vereniging. (www.studentenwegwijzer.nl/leiden/studentenverenigingen/cdl/)