Opleiding

Bachelor of Science Molecular Science & Technology (MST)

De bacheloropleiding MST is een joint degree van de Universiteit Leiden en de TU Delft. De combinatie van chemie uit Leiden met chemische technologie uit Delft resulteert in een zeer brede opleiding. De opleiding is zeer uniek, mede doordat je profiteert van een brede kennis vanuit twee verschillende specialiteiten, je al vanaf je eerste jaar meedoet met grensverleggend onderzoek, maar ook omdat je tijdens je opleiding een keuze kunt maken welke studierichting binnen de scheikunde jij het meest interessant vindt! 

Algemene informatie

Binnen de opleiding zijn er een aantal belangrijke personen die je moet kennen:

Persoon

Functie

Volkert van Steijn

V.vanSteijn@tudelft.nl

+31 (0) 15 27 87194

Informatie

De opleidingsdirecteur van de bachelor MST. Als opleidingsdirecteur is Volkert verantwoordelijk voor de organisatie, inhoud en kwaliteit van het onderwijs en voor het maken van beleidsplannen voor de toekomst van het onderwijs.

Michael Meijer

opleidingscoordinator-MST@tudelft.nl

+31 (0) 15 27 88693 (Delft)
+31 (0) 71 5274523 (Leiden)

 Informatie

De opleidingscoördinator van de bachelor MST. Michael is verantwoordelijk voor een adequate organisatie van het onderwijsprogramma, een goede informatievoorziening aan studenten en draagt bij aan voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van aankomende studenten.

Mariëlle Nijsten en
Marjolijn Hinke-van Delft

studieadviseur-MST@tudelft.nl
zie telefoonnummers op de site

Mariëlle en Marjolijn zijn de studieadviseurs van de bachelor MST. Als studieadviseurs zijn zij onder andere verantwoordelijk voor het correct voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten met betrekking tot aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren. Daarnaast zijn ze erg belangrijk in het bevorderen van een goede studievoortgang van studenten, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement. Tot slot zullen zij de studenten ondersteunen in het maken onderbouwde keuzes binnen de opleiding. Als je een afspraak wilt maken bij de studieadviseur, kan je dat doen via deze website.

Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de opleiding in zijn geheel. Bij de opleiding horen ook een paar belangrijke documenten en regelingen. Iedere student heeft belangrijke rechten wat betreft de examinering en ook in het kader van medezeggenschap. Het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt, is de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Dit is een regeling waarin de programmering van de onderwijsactiviteiten, inclusief de examinering, is verantwoord en vastgelegd. In de examenregeling staat informatie die de examenkandidaat nodig heeft om de examens te kunnen afleggen, gebaseerd op het examenplan en -reglement. Daarnaast is er ook nog een Uitvoeringsregeling (UR), waarin onder meer het curriculum beschreven staat.

Onderwijs- en Examenregeling (OER) MST 

Uitvoeringsregeling (UR) MST


Meer algemene informatie over de opleiding, het programma maar ook de bijvoorbeeld de toelatingseisen kun je vinden op de website van de opleiding. Ook kun je kijken in de studiegids voor meer informatie over de vakken die gegeven worden in de bachelor MST.

Drie studierichtingen

In het eerste jaar van MST wordt er een breed scala aan vakken gegeven, waardoor je na dit jaar al een idee hebt waar jouw interesse ligt. Sinds het collegejaar 2017-2018 is er halverwege het tweede jaar een keuzemoment, waar je één van de drie studierichtingen binnen MST zult kiezen. De mogelijkheden zijn Synthese, Materialen en Technologie, waardoor je je specialiseert binnen de chemie. MST bestaat voor 90 studiepunten uit gemeenschappelijke vakken, 60 studiepunten van de gekozen studierichting en 30 studiepunten van minorvakken.

Minor

Het eerste semester van het derde studiejaar is geheel vrij geroosterd voor het volgen van een minor. Een minor is een samenhangend vakkenpakket waarmee jij als student je kennis kan verbreden of specialiseren. Je kunt bijvoorbeeld een minor aan een andere faculteit volgen en hiermee je universitaire kennis verbreden. MST-studenten zijn vrij om te kiezen uit bijna alle minoren die worden aangeboden door de Universiteit Leiden en de TU Delft. In de link onder dit stukje vind je meer informatie over deze minor. Tot slot is het zelfs mogelijk om een minor te volgen in het buitenland! Let er wel op dat je je hiervoor veel eerder aan moet melden dan voor de algemene minoren, namelijk vóór 1 februari.

Universiteit Leiden

TU Delft

Algemene informatie 

Algemene informatie

Aanbod

Aanbod

Educatieve minor

Educatieve minor

Minor in het buitenland

Minor in het buitenland

 

Tot slot hebben wij sinds 2021 de minorgids, die is samengesteld door TG en CDL. Benieuwd naar wat andere MST'ers hebben gedaan? Neem dan vooral een kijkje in de minorgids!

VWO-studenten

Ben je een vwo'er en geïnteresseerd in de opleiding MST? Neem dan per mail of telefoon contact op met ons! Wij hebben meer informatie over voorlichting, open dagen en andere manieren om meer te weten te komen over de opleiding. Je kunt ook een kijkje nemen op het studiekeuzeplein van de Universiteit Leiden.

Master of Science Chemistry

The Master Chemistry is a broad programme with a lot of possibilities. Chemistry is the central science enabling a healthy future in a sustainable society. Chemistry researchers in Leiden take a fundamental approach in finding tailored solutions for complex societal problems in human health and environmental issues. The Leiden Institute of Chemistry (LIC) is the basis for research and collaborations of the Leiden chemistry groups.
The MSc programme in Chemistry offers four different specialisations, each with a choice from two research areas: ‘Chemical Biology’ and ‘Energy & Sustainability’. These areas correspond to the new major research areas in the LIC.

General information

Within the Master's programme, you might need to contact some people. You can find the contact information of some important people below:

Persoon

Functie

Lies Bouwman
od-chemistry@lic.leidenuniv.nl

+31 71 527 4550

Information

The Programme Director of MSc Chemistry. She is responsible for the organisation, contents and quality of the programme. She is also responsible for making the policy for the future of the programme.

Margot Tjalma
msc-coordinator@lic.leidenuniv.nl
+31 71 527 4416
Information

The Study Coordinator of MSc Chemistry. She is responsible for an adequate organisation of the programme, a good transfer of information to students and also participates in the orientation for potential new students.

Hilde Zwaan
msc-studyadviser@lic.leidenuniv.nl
+31 71 527 6259
Information

The Study Adviser of MSc Chemistry. She is an expert on all aspects of the study programme, for example exam regulations, planning, academic issues, study delay etc. and will help you with full confidentiality.


A full list of people involved in the organisation of the Master Chemistry can be found here. As a student you have certain rights. The most important and relevant rights are those concerning examination and counselling. These are noted in the Course and Examination Regulations (OER). The exam regulations hold all the information a candidate needs to know in order to partake in an exam. In addition to the OER, there is also the Rules and Regulations set by the boards of examiners of the Faculty of Science

Course and Examination Regulations (OER) FWN

Appendix OER (Chemistry)

Rules and Regulations 


For more information about the Master's programme you can go to the website of Chemistry or take a look at the study guide. Here you can find more information about the tracks and courses.