SportCie

SportCie

De EC is niet de enige eerstejaarscommissie waar het CDL en het TG samen werken! In 2016 is de Sportcie opgericht. In deze commissie zullen zo’n 6 eerstejaars plaatsnemen die gedurende het jaar zullen proberen hun jaargenoten zo fit mogelijk te houden! Dit zal gebeuren door een sporttoernooi halverwege het jaar. Vorig jaar is er door een grote groep eerstejaars studenten knotshockey gespeeld, waarna er in foute fitness outfit goed gedanst is tijdens het afsluitende feestje. Jouw taak in deze commissie is om samen met de rest de hele organisatie te doen, dus van inkopen tot afrekening en van het bedenken van leuke sporten!

Leden

  • Boudewijn Schuurbiers

  • Nicola Naron

  • Veerle Quadvlieg

  • Feliz Hummel

  • Dieke van Dijk

  • Hugo Cooke

  • Joost Lansbergen