Lustrum interesse

Geplaatst in Algemeen op 28-01-2020

Beschrijving

Op 20 november was de lustrum interesse borrel, hier is besproken welke commissies er gevormd gaan worden en wat deze inhouden. Hieronder een klein overzicht van de commissies:

Lustrum commissie (LuCo): De LuCo is de algemene lustrum commissie, deze zal dan ook allerlei soorten activiteiten organiseren om het lustrum in stijl te vieren! Alles moet nog bedacht worden, wat bekent dat deze commissie super veel vrijheid heeft en je kan er dus ook super veel creativiteit in kwijt! Je hoeft je ook niet alleen beperkt te voelen tot de diesweek in mei, maar het hele jaar door kunnen activiteiten georganiseerd worden!

Lustrumreis commissie: In de zomer van 2021 zal de lustrumreis plaatsvinden. Dit is een reis van ongeveer twee weken naar een nog te kiezen locatie (vaak buiten Europa) waar dan bedrijven en universiteiten bezocht worden en natuurlijk veel van de cultuur gesnoven kan worden! Hier komen dus verschillende aspecten bij kijken: er is veel logistiek werk, er moet contact met bedrijven en universiteiten opgenomen worden, fondsen moeten aangevraagd worden en er moeten onvergetelijke activiteiten gepland worden. Lijkt dit jouw leuk? Geef je interesse dan op voor de lustrumreis!

Almanak commissie: Elke vijf jaar wordt er een CDL almanak uitgebracht, hierin staat een algeheel beeld van wat er afgelopen vijf jaar binnen het CDL gebeurd is, hoe het met de zusjes in Nederland gaat, hoe het gaat met het LIC en natuurlijk met de leden! Bij het maken van de almanak komt onder andere schrijfwerk en werk in Adobe Indesign kijken, en natuurlijk bakken aan creativiteit!

Symposium commissie: Tijdens het lustrumjaar is het traditie dat er een dagsymposium wordt georganiseerd. Hier komt ook veel logistiek werk bij kijken, niet alleen moeten er sprekers en een locatie geregeld worden, maar natuurlijk ook veel promotie binnen de studie en de faculteit. Lijkt je het leuk om bij te dragen aan het carrière aspect van het lustrum? Geef dan interesse op voor de symposium commissie!

Heb je interesse in een van de bovenstaande commissies? Vul dan deze link in: https://forms.gle/3W2BpxfzRsehujKA9 - Mocht je verder nog suggesties hebben voor het lustrum, zet het vooral ergens bij! 

Heb je nog meer vragen? Dan kan je altijd langskomen op het hok!

---

The lustrum interest drinks have been held on November 20th, here we talked about the committees that will be installed and what they entail. Below you can find a short description of the committees:

Lustrum committee (LuCo): The LuCo is the general lustrum committee, this group will organize an abundance of activities to make sure we can celebrate the lustrum in style! Everything still has to be thought up, this means that the committee has a lot of creative freedom in the process! The organisation of activities does not have to be contained to just the dies weeks in May, but events can be organised throughout the entire year!

Lustrum trip committee: In the summer of 2021 the lustrum trip will take place. This trip lasts about two weeks, the destination has not yet been determined but it is usually outside of Europe. During the trip various companies and universities will be visited and naturally a lot of culture exploration is also included! A lot of different things have to be done to get a trip like this on the rails: a lot of logistic work, contact has to be maintained with universities and companies, requests for funds have to be done and of course some unforgettable activities have to be planned! Does this sound good to you? Then give up your interest for the lustrum trip committee!

Almanac committee: Every five years the CDL publishes their almanac, in this book an overview is given of what has happened within the CDL in the past five years, how our sister associations in Holland are doing, how the LIC is doing and of course what is up with the CDL members! Making the almanac includes writing and working in Adobe Indesign, and of course a load of creativity!

Symposium committee: It is tradition that during the lustrum year a day symposium is organised. This committee generally includes a lot of logistic work, not only speakers and a location have to be arranged, but of course promotion within MST and the faculty is very important! Would you like to be involved in the more career oriented part of the lustrum? Then indicate your interest for the symposium committee!

Are you interested in joining any of these committees? Then press this link: https://forms.gle/3W2BpxfzRsehujKA9 -- And if you have any other suggestions for the lustrum, feel free to indicate this somewhere on the form!

Do you have any more questions? You can always come ask them at the hok!