In memoriam: Prof. dr. J.J.C. Mulder

Geplaatst in Algemeen op 13-09-2021

Beschrijving

*English below*

Vanochtend ontvingen wij het droevige nieuws dat ons erelid Prof. dr. J.J.C. Mulder is overleden. Als een van de eerste ereleden van het Chemisch Dispuut Leiden betekende Mulder niet alleen heel veel voor de vereniging, maar ook veel voor de studenten. Met zijn colleges van Atoombouw Chemische Binding en zijn leuke verhalen maakte hij vele studenten enthousiast voor de scheikunde. Echter was Mulder veel meer dan alleen een hoogleraar. Naast de colleges was Mulder vaak te vinden op de borrels om een praatje hier en daar te doen met alle aanwezigen. Onder studenten stond Mulder bekend als een vrolijke, intelligente maar vooral een aimabele man met veel tijd voor de studenten. Mulder opende ook zijn huis om het bestuur op de koffie te nemen en over alles en nog wat bij te kletsen. Met alles wat Mulder deed voor de vereniging en studenten was het dan ook een unaniem besluit om Mulder in 1997 als erelid te benoemen. Mulder gaf dan ook aan dat hij het een eer vond om als erelid van het Chemisch Dispuut Leiden gevraagd te worden en hij heeft met al zijn enthousiasme deze titel gedragen.

Namens het Chemisch Dispuut Leiden was het dan ook een eer om Mulder niet alleen als hoogleraar, maar ook als erelid gekend te hebben.

Het Chemisch Dispuut Leiden zal in rouw zijn en alle activiteiten worden vanaf dinsdagochtend voor een week afgelast.


Wij leven mee met de familie en nabestaanden van Prof. dr. J.J.C. Mulder.This morning we received the sad news that our honorary member Prof. dr. J.J.C. Mulder passed away. As one of the first honorary members of the Chemisch Dispuut Leiden, Mulder meant a lot not only to the association, but also to the students. He made many students enthusiastic about chemistry, with his lectures on Atoombouw Chemische Binding and his fun stories. However, Mulder was much more than just a professor. In addition to his lectures, Mulder could often be found at the drinks to chat with all the students. Among students, Mulder was known as a cheerful, intelligent, but above all an amiable man with a lot of time for his students. Mulder also opened his house for a cup of coffee with the board and simply catch up. With everything Mulder did for the association and students, it was a unanimous decision to appoint Mulder as an honorary member in 1997. Mulder also indicated that he considered it an honor to be asked to be an honorary member of the Chemisch Dispuut Leiden and he held this title with all his enthusiasm.

On behalf of the Chemisch Dispuut Leiden, it was therefore an honor to have known Mulder not only as a professor, but also as an honorary member.

The Chemisch Dispuut Leiden will be in mourning and all activities will be cancelled for a week starting Tuesday morning.


Our condolences to the family and all relatives of Prof. dr. J.J.C. Mulder