Inactive board member

Geplaatst in Algemeen op 07-04-2022

Beschrijving

Vanwege persoonlijke omstandigheden is Lauren van IJll (assessor externe betrekkingen van het 89e bestuur) een inactief bestuurslid per 7 april en zal dus haar bestuurstaken neerleggen. Lucie Spek en Chemée Parrée zullen haar bestuurstaken en commissies overnemen.

Lauren van IJll (Commissioner of External Affairs of the 89th board) is an inactive board member as of 7 April and will therefore not perform any of her board responsibilities due to personal circumstances. Lucie Spek and Chemée Parrée will take over her board responsibilities and committees.