Ereleden van het Chemisch Dispuut Leiden

Het Chemisch Dispuut Leiden kent vijf ereleden. Op dit moment zijn de volgende personen erelid van het CDL:

' Work in Progress' 


 Prof. dr. J. Reedijk
 Professor emeritus of Chemistry aan de              Universiteit Leiden

 Prof. dr. J.J.C. Mulder


 T. van Heijningen

 G.W.M. Brouwer-Zandbergen
 Coördinerend technisch onderwijs assistent van het  Leiden Institute of Chemistry

 R. van Waarde