Ereleden van het Chemisch Dispuut Leiden

Het Chemisch Dispuut Leiden kent zes ereleden. Op dit moment zijn de volgende personen erelid van het CDL:

T. van Heijningen https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media Prof. dr. J.J.C. Mulder 'Ik ben erelid sinds 1996-1997 en ik denk dat ik vooral de betrokkenheid van het CDL bij de opzet en de veranderingen in het studieprogramma heb kunnen vergroten, en wel in die mate dat het nu vanzelfsprekend is geworden. Na de scheikundestudie ben ik gaan promoveren bij Prof. L.J.Oosterhoff, en na promotie en een postdoctoraal jaar in de VS ben ik tot de staf van de opleiding toegetreden Het onderwijs, met name het college Atoombouw en Chemische binding voor 1e jaar studenten, was een uitdagende verantwoordelijkheid.' Gevraagd door Regenbogen in 1996-1997. https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media G.W.M. Brouwer-Zandbergen Coördinerend technisch onderwijs assistent van het Leiden Institute of Chemistry. 'Ik help vooral met praktische zaken. Ik werk op het Gorlaeus en jullie weten me voor van alles te vinden! Ik heb geen scheikunde gestudeerd. Ik werkte na mijn middelbare school bij Sikkens (Akzo Nobel) en heb daarnaast in de avonduren mijn MBO diploma gehaald. Vervolgens voor de kinderen gezorgd en sinds 1998 werkzaam als TOA. Ik zie de bestuursleden minstens 1 keer in de week. Mijn eerste gedachte als ik aan het CDL denk: Ik weet niet of ik dit mag zeggen. Maar het voelt toch wel een beetje als mijn kindjes.' https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media Prof. dr. J. Reedijk ‘Na in mijn eerste studiejaar CDL-lid te zijn geworden door actieve werving van ouderejaars, bleef ik lid tot mijn afstuderen. Na promotie en practicumleiderschap in Leiden, vertrok ik naar de TU-Delft, om in 1979 een leerstoel in Leiden te aanvaarden. In de periode dat ik subfaculteitsvoorzitter was en daarna als wetenschappelijk directeur van het LIC had ik jaarlijks contact over allerlei zaken, zoals tentamenbank, college-evaluaties, lezingen voor ouders van CDL-leden, buitenlandse excursies en Chimica.’ Gevraagd als erelid door Pur Sang in 2013-2014. https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media/Ereleden/Reedijk.jpeg R. van Waarde ‘Door het eerstejaarsweekend kreeg ik de smaak van de vereniging te pakken. Samen met twee jaargenoten organiseerden we een zeilkamp in Heeg. Hoewel ik de scheikunde altijd een mooi vak heb gevonden, ben ik daarna verder gegaan in de theologie. Een vreemde switch? Ook de theologie gaat over interacties en processen, maar dan tussen mensen.’ Gevraagd als erelid door Pur Sang in 2013-2014. https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media/Ereleden/Rob_van_Waarde.jpg Prof. dr. E. Bouwman 'In mijn functie als opleidingsdirecteur voor de MSc Chemistry heb ik met veel plezier regelmatig contact met het bestuur van CDL en de leden van de MaCo (mastercommissie). Ik stel het zeer op prijs dat de CDL-bestuursleden zo betrokken zijn bij het onderwijs en regelmatig met suggesties en nieuwe ideeën komen voor verbeteringen en activiteiten.' Gevraagd als erelid door Exhilarate in 2019-2020. https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media/Ereleden/Bouwman.jpg

T. van Heijningen

Prof. dr. J.J.C. Mulder

'Ik ben erelid sinds 1996-1997 en ik denk dat ik vooral de betrokkenheid van het CDL bij de opzet en de veranderingen in het studieprogramma heb kunnen vergroten, en wel in die mate dat het nu vanzelfsprekend is geworden. Na de scheikundestudie ben ik gaan promoveren bij Prof. L.J.Oosterhoff, en na promotie en een postdoctoraal jaar in de VS ben ik tot de staf van de opleiding toegetreden Het onderwijs, met name het college Atoombouw en Chemische binding voor 1e jaar studenten, was een uitdagende verantwoordelijkheid.' Gevraagd door Regenbogen in 1996-1997.

G.W.M. Brouwer-Zandbergen

Coördinerend technisch onderwijs assistent van het Leiden Institute of Chemistry. 'Ik help vooral met praktische zaken. Ik werk op het Gorlaeus en jullie weten me voor van alles te vinden! Ik heb geen scheikunde gestudeerd. Ik werkte na mijn middelbare school bij Sikkens (Akzo Nobel) en heb daarnaast in de avonduren mijn MBO diploma gehaald. Vervolgens voor de kinderen gezorgd en sinds 1998 werkzaam als TOA. Ik zie de bestuursleden minstens 1 keer in de week. Mijn eerste gedachte als ik aan het CDL denk: Ik weet niet of ik dit mag zeggen. Maar het voelt toch wel een beetje als mijn kindjes.'

Prof. dr. J. Reedijk

‘Na in mijn eerste studiejaar CDL-lid te zijn geworden door actieve werving van ouderejaars, bleef ik lid tot mijn afstuderen. Na promotie en practicumleiderschap in Leiden, vertrok ik naar de TU-Delft, om in 1979 een leerstoel in Leiden te aanvaarden. In de periode dat ik subfaculteitsvoorzitter was en daarna als wetenschappelijk directeur van het LIC had ik jaarlijks contact over allerlei zaken, zoals tentamenbank, college-evaluaties, lezingen voor ouders van CDL-leden, buitenlandse excursies en Chimica.’ Gevraagd als erelid door Pur Sang in 2013-2014.

R. van Waarde

‘Door het eerstejaarsweekend kreeg ik de smaak van de vereniging te pakken. Samen met twee jaargenoten organiseerden we een zeilkamp in Heeg. Hoewel ik de scheikunde altijd een mooi vak heb gevonden, ben ik daarna verder gegaan in de theologie. Een vreemde switch? Ook de theologie gaat over interacties en processen, maar dan tussen mensen.’ Gevraagd als erelid door Pur Sang in 2013-2014.

Prof. dr. E. Bouwman

'In mijn functie als opleidingsdirecteur voor de MSc Chemistry heb ik met veel plezier regelmatig contact met het bestuur van CDL en de leden van de MaCo (mastercommissie). Ik stel het zeer op prijs dat de CDL-bestuursleden zo betrokken zijn bij het onderwijs en regelmatig met suggesties en nieuwe ideeën komen voor verbeteringen en activiteiten.' Gevraagd als erelid door Exhilarate in 2019-2020.