Ereleden van het Chemisch Dispuut Leiden

Het Chemisch Dispuut Leiden kent zes ereleden. Op dit moment zijn de volgende personen erelid van het CDL:

T. van Heijningen https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media Prof. dr. J.J.C. Mulder https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media G.W.M. Brouwer-Zandbergen Coördinerend technisch onderwijs assistent van het Leiden Institute of Chemistry. https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media Prof. dr. J. Reedijk ‘Na in mijn eerste studiejaar CDL-lid te zijn geworden door actieve werving van ouderejaars, bleef ik lid tot mijn afstuderen. Na promotie en practicumleiderschap in Leiden, vertrok ik naar de TU-Delft, om in 1979 een leerstoel in Leiden te aanvaarden. In de periode dat ik subfaculteitsvoorzitter was en daarna als wetenschappelijk directeur van het LIC had ik jaarlijks contact over allerlei zaken, zoals tentamenbank, college-evaluaties, lezingen voor ouders van CDL-leden, buitenlandse excursies en Chimica.’ https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media/Ereleden/Reedijk.jpeg R. van Waarde ‘Door het eerstejaarsweekend kreeg ik de smaak van de vereniging te pakken. Samen met twee jaargenoten organiseerden we een zeilkamp in Heeg. Hoewel ik de scheikunde altijd een mooi vak heb gevonden, ben ik daarna verder gegaan in de theologie. Een vreemde switch? Ook de theologie gaat over interacties en processen, maar dan tussen mensen.’ https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media/Ereleden/Rob_van_Waarde.jpg Prof.dr. E. Bouwman In mijn functie als opleidingsdirecteur voor de MSc Chemistry heb ik met veel plezier regelmatig contact met het bestuur van CDL en de leden van de MaCo (mastercommissie). Ik stel het zeer op prijs dat de CDL-bestuursleden zo betrokken zijn bij het onderwijs en regelmatig met suggesties en nieuwe ideeën komen voor verbeteringen en activiteiten. https://chemischdispuutleiden.nl/storage/app/media/Ereleden/Bouwman.jpg

T. van Heijningen

Prof. dr. J.J.C. Mulder

G.W.M. Brouwer-Zandbergen

Coördinerend technisch onderwijs assistent van het Leiden Institute of Chemistry.

Prof. dr. J. Reedijk

‘Na in mijn eerste studiejaar CDL-lid te zijn geworden door actieve werving van ouderejaars, bleef ik lid tot mijn afstuderen. Na promotie en practicumleiderschap in Leiden, vertrok ik naar de TU-Delft, om in 1979 een leerstoel in Leiden te aanvaarden. In de periode dat ik subfaculteitsvoorzitter was en daarna als wetenschappelijk directeur van het LIC had ik jaarlijks contact over allerlei zaken, zoals tentamenbank, college-evaluaties, lezingen voor ouders van CDL-leden, buitenlandse excursies en Chimica.’

R. van Waarde

‘Door het eerstejaarsweekend kreeg ik de smaak van de vereniging te pakken. Samen met twee jaargenoten organiseerden we een zeilkamp in Heeg. Hoewel ik de scheikunde altijd een mooi vak heb gevonden, ben ik daarna verder gegaan in de theologie. Een vreemde switch? Ook de theologie gaat over interacties en processen, maar dan tussen mensen.’

Prof.dr. E. Bouwman

In mijn functie als opleidingsdirecteur voor de MSc Chemistry heb ik met veel plezier regelmatig contact met het bestuur van CDL en de leden van de MaCo (mastercommissie). Ik stel het zeer op prijs dat de CDL-bestuursleden zo betrokken zijn bij het onderwijs en regelmatig met suggesties en nieuwe ideeën komen voor verbeteringen en activiteiten.