De Borrelbunker

De meeste studenten besteden een significant deel van hun tijd met borrels. Wie nog niet al te lang in het Gorlaeus rondloopt weet niet anders dan dat het iedere donderdagmiddag de gewoonste zaak van de wereld is om naar de Science Club te gaan. Toch is dit in het verleden wel anders geweest. In deze Chimica daarom dan ook aandacht voor de legendarische voorloper van de Science Club: de BorrelBunker.

We schrijven het studiejaar 1990-1991. Onze mooie vereniging heeft al een mooi verleden op zich, er zijn al meerdere excursies geweest naar het buitenland. Maar er mist toch nog iets. De CBC natuurlijk. De Chemische Borrel Commissie zag het levenslicht. De eerste boosdoeners: Léon Broer, Liesbeth van Buijsen, Helen Brantjes en Aldo Schaap. Omdat er in die tijd nog geen Science Club of vergelijkbare borrelruimte was, werd één keer in de maand op dinsdagavond de boel op stelten gezet in een Leids café.

Over het lot van de CBC in de jaren tussen de oprichting en de omzetting naar de barcommissie bij de ingebruikname van de BorrelBunker is niet veel bekend. Wel zijn er vlak voor de opening van de BorrelBunker een aantal mooie aanbevelingen gedaan. Zo was de frequentie van de borrels goed, maar is het goed bevallen de borrels standaard op de tweede dinsdag van de maand te organiseren.

Voor houvast is er voor gekozen om drie cafés  in Leiden aan te houden als stamkroegen: Cheers, de Branderij en de Droomfabriek.

Ook is er een enquête gehouden onder de eerstejaars studenten om te kijken wat de wensen zijn. De respons was groot, 94% van de uitgezonden enquêtes was ingevuld weer ingeleverd bij de CBC. De conclusies die uit dit onderzoek komen zijn duidelijk: themaborrels zijn zeer in trek, mits het thema zich een beetje aansluit bij de interesses van de student. Zo wordt een poolbiljart themaborrel door 55% als een heel goed idee beschouwd maar een jam-sessie themaborrel is een stuk minder goed idee.

Tot slot vindt 28% van de eerstejaars studenten het ook geen probleem in andere steden een café op te zoeken. Amsterdam en Utrecht worden genoemd als mogelijke uitvalsbases. Er wordt beloofd dat er ook een enquête gehouden zal worden onder de ouderejaars studenten, maar daar valt niets over terug te vinden in de jaarverslagen.

Adje Gadro
Dhr. A. Gadro, ons beter bekend als Adje, is al sinds 1995 onlosmakelijk verbonden met de BorrelBunker. Deze bierdrinkende mol heeft talloze stukjes geschreven voor Chimica’s, almanakken en zelfs jaarverslagen. Het meest bijzondere nog wel is dat zelfs Heineken hem wist te vinden. Na enkele jaren ervaring met het regelmatig organiseren van borrels begon het te dagen dat er misschien wel een wekelijkse borrel georganiseerd zou kunnen worden. Rond 1994 ontstond het plan om zelf een borrelruimte te creëren in het Gorlaeus. Enkele gesprekken volgden met hoge heren binnen de faculteit.

In eerste instantie werd ingezet op een bar onder de trap zodat de hal een centrale ontmoetingsruimte kon worden. Blijkbaar niet zo gecharmeerd van dit idee deed het faculteitsbestuur uiteindelijk een tegenvoorstel, waar het CDL mee heeft ingestemd. Er zou een nis in de kelders van het LCP worden vrijgemaakt (onder de huidige NMR afdeling) waar de nieuw op te richten Barcommissie hun bar mocht plaatsen. Een groep van zeven enthousiaste chemici mochten zich de eerste Barcommissie noemen en zij vervulden hun rol met verve. En tap werd ‘geregeld’ en al snel had de ruimte ook een naam: de BorrelBunker. De BorrelBunker kreeg zelfs een vaste bewoner en mascotte: Adje Gad. Op 10 oktober 1995 opende de BorrelBunker feestelijk haar deuren.
De BorrelBunker was een groot succes. Open elke donderdag van 15:30-18:30 uur met bier en fris voor weggeefprijzen vond menig chemicus zijn of haar weg naar de kelder. Ook steeds meer AiO’s en het enkele staflid wisten de weg steeds beter te vinden. In 1999 draaide de BorrelBunker een omzet van ruim 17.000 gulden.

Na enkele jaren moest de BorrelBunker verhuizen. De NMR-afdeling breidde uit en er kwamen grote magneten precies boven de borrelruimte te staan. Even verderop in de kelder, naast het oude CDL- en LIFE-hok werd een nieuwe bar ingericht, compleet met nieuwe tapinstallatie, prachtig handgemaakte bar, tafels, stoelen, banken en zelfs iets wat doorging als piano. De oude ruimte werd omgedoopt tot opslag, waar ook de oude, mobiele tap bleef staan.
Ook in de nieuwe ruimte werd weer fervent geborreld. Hoewel de studentenaantallen drastisch kelderden (van 500 CDL-leden in de beginfase tot slechts 150 leden in 2001) bleven de borrels gezellig. De uitbating van de Stichting BorrelBunker was inmiddels zelfs niet eens meer een CDL-aangelegenheid. De Leidse Biologen Club, Aesculapius en LIFE hadden allen zeggenschap via de Raad van Commissarissen en konden ook bestuursleden aanleveren.

Inwerking à la de BorrelBunker
Bij een professionele bar hoort natuurlijk ook een professioneel Tappersgilde. Een gedegen inwerking, inclusief tapcursus, kon uiteraard niet ontbreken. Deze tapcursus was een vrij uitdagende aangelegenheid. De CO­2-fles werd voluit open gedraaid, de druk verhoogd tot het vat ervan kraakte en de aspirant-tapper kreeg de opdracht een fluitje bier te tappen. Met twee vingers schuim wel te verstaan. U zult begrijpen dat dit de eerste keren niet helemaal goed ging en menig fluitje sneuvelde. Had de tapper dit echter onder de knie dan was het tappen van een perfect biertje op elke tap een fluitje van een cent.


Helaas komt aan al het goede eens een eind. De bezoekersaantallen van de BorrelBunker daalden en de weerstand van het Faculteitsbestuur tegen een bar in de krochten van het Gorlaeus groeide. In april 2009 ontving Stichting Borrelbunker haar laatste factuur van Heineken en in september van datzelfde jaar sloot de BorrelBunker voorgoed haar deuren. Dit gebeurde echter wel onder één strenge voorwaarde: de studenten hadden in de afgelopen 15 jaar een bepaald recht gehad, wat zij zich niet zomaar lieten afpakken. In ruil voor het sluiten van de BorrelBunker kwam er een nieuwe bar, uiteindelijk op nog geen 50 meter van de eerste ideeën voor een bar. Wat dat betreft is er veel bewaard gebleven: de tap uit de BorrelBunker staat nu in de Foobar in het Snellius, de mobiele tap is weer mobiel en voor de borrels kunnen we terecht in de Science Club. En Adje? Ook die is nog steeds van de partij.