Is het hok geopend?


U vraagt zich vast af of het verenigingshok op dit moment geopend is.

Het antwoord hierop is: ja (laatst gewijzigd: 14-11-2018 08:45 uur) 


Hieronder is ook een schema te zien dat aangeeft welk bestuurslid op welke dag aanwezig is op het hok. Hoewel we altijd proberen dit schema aan te houden, is het mogelijk dat er door omstandigheden van afgeweken wordt. 


Schema


Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Ochtend
8:45-13:00

Bestuurs

Vergadering

Ted

Christine

Sanne

Christine

Ted

Tiemen

Sanne

Thijs

Middag
13:00-17:00

Ted

Thijs

Christine

Tiemen

Sanne

Thijs

Ted

Christine

Sanne

Tiemen
Dagen waarop het hok gesloten is:

24 december - 4 januari (kerstvakantie)